tisdag 30 mars 2010

Alliansen förespråkar nu en utredning om en fast förbindelse på HH-leden


Ett välkommet beslut. Trycket från Helsingborg på infrastrukturminister Åsa Torstensson har varit högt under hela mandatperioden. Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson från Helsingborg har uppvaktat departementet. Och skolminister Jan Björklund (FP) starka engagemang i frågan har uppenbarligen satt avtryck i diskussionerna inom Alliansen. Jag delar statsrådet Björklunds uppfattning att "Förbindelserna över Öresund är helt avgörande för utvecklingen i hela Skandinavien."

Mitt engagemang började när jag fortfarade var fritidspolitiker i Helsingborg och verksam inom byggnadsnämnden. Sedan har jag drivit frågan från riksdagens horisont genom skriftliga frågor och motioner som du kan ta del av här:

http://tinyurl.se/j_h0of
http://tinyurl.se/2fdou9
http://tinyurl.se/0ikkzv
http://tinyurl.se/j2lx5c
http://tinyurl.se/7oybkj
http://tinyurl.se/1muqv2
http://tinyurl.se/r4u7wa

482 000 000 000


I dag presenterar partiledarna i Alliansen en satsning på infrastrukturen om 482 miljarder kronor med anledning av den trafikslagsövergripande nationella planen för perioden 2010-2021. Nu talar vi nationell satsning!

Vilken var den bästa karamellen? Jo, att regeringen nu vill utreda en ny förbindelse i norra Öresund på den s.k. "HH-leden" mellan Helsingborg - Helsingör.

http://hd.se/skane/2010/03/30/regeringen-vill-utreda-ny/

lördag 27 mars 2010

TV2 visade en magisk föreställning av Orfeus och Eurydike

TV tittarna är inte bortskämda med kultur av världsklass, men ikväll visades dansoperan Orfeus och Eurydike från Parisoperan ett mästerligt verk av den tyska koreografen Pina Bausch.

torsdag 25 mars 2010

Omsorgscentrer för ensamkommande flyktingbarn

Jag välkomnar migrationsminister Tobias Billströms förslag om att tillsammans med våra nordiska grannar skapa omsorgscentrer för ensamkommande flyktingbarn i deras hemländer. Samtidigt är det viktigt att vi snarast får till stånd en gemensam flykting-och migrationpolicy inom EU. Hur ska vi annars få stopp på den ovärdiga människosmugglingen?

tisdag 23 mars 2010

Molnen över Astra Zeneca har börjat skingras lite

Nu tar Forsknings- och innovationsområdet i Skåne, Firs ett gemensamt grepp tillsammans med regionens aktörer coh Astra Zeneca för att utarbeta en plan och finna lösningar för den personal som inte kommer att ges möjlighet till en ny tjänst i Mölndal. Det inger förtroende. Förhoppningsvis kommer många anställda att vara attraktiva för nya arbetsgivare i regionen.

måndag 22 mars 2010

Onödigt att stöta sig med viktiga väljargrupper

Tycker det är väldigt beklagligt att statsministerns och utrikesministerns framfört en ursäkt till Ankara med anledning av att riksdagens röstade för att erkänna folkmordet på kristna minioriteter 1915 i det dåvarande Ottomanska riket.
Därmed anser jag att regeringen stött sig med svenska väljargrupper som känner sig kränkta.

Frågan är om regeringens relation till Turkiet viktigare än vår relation till nysvenska väljargrupper?

http://tinyurl.se/am4w8n

torsdag 11 mars 2010

Folkmordet på armenier i det Osmanska riket 1915

Idag ska riksdagen debattera frågan om de fruktansvärda händelserna som ägde rum 1915 i det osmanska riket under första världskriget.

Min utgångspunkt är att jag följer partiets linje. Men jag vill slå fast att det var folkmord och att det var startskottet för en religiös utrensning av kristna med start 1915. Men utresningen upphörde inte då utan pågick under hela 1900-talet mot kristna minoriteter som assyrier och greker. Om Turkiet har ambitionen att bli en fullvärdig medlem i EU bör turkarna överväga att göra upp med sin historia i stället för att förneka den. Jag tror inte på arvssynden och dagens turkar är inte ansvariga för sin historia. Det Turkiet däremot är ansvariga för idag är hur man förhåller sig till sin historia. Säg förlåt och gå vidare!

Moderaternas utgångspunkt
Moderaternas utgångspunkt i detta är att det är viktigt att de massakrer som drabbade armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker kan diskuteras öppet. Om detta ska bli möjligt krävs, förutom öppenhet, också förutsättningslös historisk forskning. Det internationella forskarsamfundet måste ges bästa möjliga förutsättningar för oberoende studier och diskussion om etniska och religiösa minoriteter vid upplösningen av det osmanska imperiet. Det handlar bland annat om att erbjuda full öppenhet i alla relevanta arkiv - i Turkiet men också i andra länder.

Folkmord definieras just främst i folkmordskonventionen från 1948. Många ledande historiker anser att det sannolikt var ett folkmord som ägde rum 1915 och det skulle antagligen ha klassats som sådant om folkmordkonventionen från 1948 varit på plats vid den tidpunkten. Det är dock moderaternas uppfattning att frågan om huruvida brott begåtts mot denna och andra konventioner ska avgöras av juridiska instanser. Det är inte riksdagens - ett folkvalt, representativt organ – som har till uppgift att göra folkrättsliga ställningstaganden eller som i första hand ska avgöra vad som inträffat längre bak i tiden.

Däremot anser vi att det finns ett stort och legitimt behov av att dessa frågor diskuteras öppet.

Att diskutera behandlingen av armenierna och andra folkgrupper under det osmanska rikets sista år var länge tabubelagt i Turkiet. Exempel på detta var rättsprocessen mot Orhan Pamuk 2005 och mordet på Hrant Dink 2007. Under senare år har dock en positiv utveckling skett, bland annat har konferenser arrangerats i ämnet och en rad böcker publicerats. Frågan har vidare debatterats i medierna och uppmärksammats av turkiska enskilda organisationer.

Turkiet och Armenien träffade dessutom i oktober 2009 en överenskommelse om att upprätta diplomatiska förbindelser samt att tillsätta en historiekommission för att granska de historiska källor som beskriver händelseförloppet i samband med det osmanska rikets söderfall. Vi moderater ger vårt fulla stöd till denna process. Däremot befarar vi att krav från andra länder på Turkiet om ett erkännande om folkmord mot armenier m.fl. riskerar att störa en begynnande och ömtålig nationell process i Turkiet och kan skapa problem för den försoningsprocessen som nyligen påbörjats mellan Armenien och Turkiet.

fredag 5 mars 2010

RUT´s vara eller inte vara

Avdraget för hushållsnära tjänster har visat sig vara en succé. Hemservicebranschen har skapat många nya företag, små- och medelstora företag har expanderat och uppskattningsvis 10 000 nya jobb har skapats. Många barnfamiljer och pensionärer har fått en enklare vardag. Trots detta vill Mona Sahlin ta bort reformen om oppositionen vinner valet 2010. De största förlorarna skulle vara alla de som lämnat arbetslöshet eller svartarbete för ett vitt jobb i hemservicebranschen.

onsdag 3 mars 2010

Dagens näringsdebatt i kammaren

Sedan 2009 går SAS igenom ett stålbad för att bli konkurrenkraftigt och därmed säljbart. Lyckligtvis finns det nu en majoritet i riksdagen för en försäljning av SAS. Denna måste dock ske under ordnade former. Alternativet är en konkurs med allt vad det innebär. Det är inte en ansvarfull hantering av skattebetalanas pengar.

tisdag 2 mars 2010

Vänsteroppositionen står för en småföretagarfientlig politik

Vänsteroppositionen står för en politik som är direkt småföretagarfientlig och som moderat skulle jag vilja ha svar på följande frågor:
- Hur höjda arbetsgivaravgifter för unga skapar bättre villkor?
- Hur en återinförd förmögenhetsskatt skapar bättre villkor?
- Hur höjda skatter för alla företagare kan leda till bättre villkor och fler företagare?

Om detta skriver jag i Helsingborgs Dagblad idag.
För att läsa artikeln - klicka på länken! http://hd.se/ledare/2010/03/02/potentialen-ligger-i-smaforetagen/