torsdag 11 november 2010

Pressa Turkiet att ta ansvar för sin gränsbevakning

Skriver idag på Europaportalen med anledning av det kaos som den illegala migrationen skapat i Grekland. Den grekiska regeringen hävdar att bara i år har över 40 000 illegala immigranter tagit sig in i landet.

I den svenska nyhetsrapporteringen kan man få intrycket av att immigranterna endast kommer landvägen i norra Grekland. Verkligheten är dock mer mångfasetterad än så. Kustgränsen i östra Medelhavet - från norr till söder - är en än större geografisk utmaning med sina tusentals öar. Dagligen lämnar människosmugglarnas båtar turkiska hamnar för att transportera människor till Grekland. Många immigranter kommer aldrig iland och drunknar på vägen.

Kommissionen måste börja ställa mycket tuffare krav på Turkiet som har en nyckelroll i situationen då Turkiet utgör ett viktigt transitland för stora migrationsströmmar. Då Turkiet har ambitionen att bli en fullvärdig medlem av EU, måste Kommissionen förmå Turkiet att på ett mer ansvarsfullt bevaka landets gränser. Det duger inte att skicka springnotan till EU.

tisdag 2 november 2010

Varför är det fel med privata bostadsområden?

Stiftelsen Tryggare Sverige skriver i dagens Svenska Dagbladet med rubriken Gated Communities - en oroande utveckling.

Jag började fundera över fenomenet när jag besökte Brasilien hösten 2008. "Condominios" är vanliga i Brasilien och människor upplever avstängda bostadsområden som ett tryggt och attraktivt boende. Privata bostadsområden finns i de flesta länder och i det avseendet är Sverige avvikande som endast kan uppvisa ett fåtal exempel på avgränsade bostadsområden, stängda för allmänheten.

Trots det kan vi konstatera att även svenskar värderar ett tryggt och säkert boende. Flerfamiljhus har portkoder och villaägare installerar välutvecklade säkerhetssystem som aldrig förr. I rapporten konsultbolaget Tyréns Temaplan "Botrender 08" kan man läsa att en tredjedel av alla svenskar skulle vilja bo i inhägnat område med kort kod eller lås av säkerhetsskäl.

Dessvärre är den svenska debatten starkt moraliserande och medborgarna ges inte den valfrihet som många kanske hade önskat. Allt sedan stenåldern har människor försökt att ordna ett tryggt boende för sig själv och de sina. Jag menar att politiker och samhällsplanerare bör förhålla sig till detta enkla faktum och tillmötesgå människors önskemål.