söndag 22 augusti 2010

Vad fick Bodström att avstå?Bodström tycker det är OK med frivillig drogtest av unga ute i landets skolor. Det tycker Alliansen också. Men Bodstörm avstår själv från att låta sig testas. Varför kan man undra?

På många företag är det rutin att drogtesta personalen. Borde det inte kunna gälla våra folkvald riksdagsledamöter? Fullt rimligt tycker jag!

Se filmen när Bodström vägra låta drogtesta sig här!

tisdag 17 augusti 2010

Fick pensionärer fått höjd eller sänkt skatt med Alliansen?


Skattebetalarna har nyligen släppt en intressant rapport som handlar om allmänhetens uppfattning om Alliansens beskattning av pension.

Det visar med all önskvärd tydlighet hur svårt det är att nå ut i mediabruset med korrekt information, när den politiska retoriken från oppositionen förvränger verkligheten. Nej, Alliansen har inte höjt skatten på pension - tvärtom!

Men hela 26 procent av 1000 slumpvis utvalda svarande att skatten på pensioner höjts sedan 2006, medan bara 24 procent anser att skatten har sänkts.

Trots att Alliansen faktiskt redan sänkt skatten på pension i tre steg och fler skattesänkningar är att vänta 2011 om finanserna så tillåter.

Rapporten kan du läsa här!

tisdag 10 augusti 2010

Vem bryr sig om RUT?


Ute på fältet i full mundering proade jag en dag på Support Syd i Helsingborg inom pensionärsstäd.

Jag saknar något i RUT-debatten:
Vem tar strid för dem som kommer att tvingas lämna sina jobb inom hemservicebranschen om de rödgröna vinner valet?

Många hemserviceföretag har kunnat glädja sig åt en kraftig expansion sedan alliansen införde avdraget för hushållsnära tjänster 2007. Många nya företag har startats och befintliga företag har fördubblat sin personalstyrka för att möta upp mot den ökade efterfrågan. Om avdraget skulle försvinna skulle troligtvis personalstyrkan halveras igen.

Många hemserviceföretag har tecknat kollektivavtal med Kommunal, vilket berättigar de anställda till regelrätta förmåner som pensionspoäng, semesterersättning och andra fördelar som ett vitt arbete medför.

Varför är fackförbundet Kommunal så tysta i debatten?

måndag 9 augusti 2010

Heaven or sHell - det är frågan


Moderata riksdagsledamöter träffade idag Carl Piper på Christinehof/Österlen för samtal kring "Heaven or sHell". Vi hade en givande dialog och kunde enas om att inför en gasprospektering bör det rimligtvis krävas en miljökonsekvensbeskrivning.

Att däremot riva upp minierallagen - som samliga partier stod bakom utan reservation i våras när lagen reviderades - är inte aktuellt.

söndag 8 augusti 2010

Rödgröna förslag riskerar försämra jordbrukets konkurrenskraft


I EU-lagstiftningen är ursprungsmärkning redan obligatorisk på flera livsmedel. Vi moderater motsätter oss en obligatorisk ursprungsmärkning av samtliga livsmedel till fördel för en frivillig ursprungsmärkning. Vi anser att tydligt märka varorna med läsligt innehåll är matproducenternas skyldighet och en bättre service till konsumenten än märkning.

Mot detta står de rödgrönas politik som saknar svar på hur det svenska jordbrukets konkurrenskraft kan ökas. Förslag om höjd koldioxidskatt, återinförd handelsgödselskatt och en obligatorisk ursprungsmärkning av alla varor riskerar att hämma en positiva utveckling inom svensk livsmedelsproduktion om de rödgröna mot förmodan skulle vinna valet

tisdag 3 augusti 2010

Justitieminister Ask på husvagnsturne´Igår kom så ministern till Landskrona - på väg genom Sverige i sin rosa husvagn. Fram till valdagen den 19 september kommer Justitieminister Ask att besöka stora delar av Sverige och möta brottsoffer, rättsväsendets myndigheter, företagare, skolor och campinggäster.

Det finns alltid tid för kampanj när Bea är i stan´!

söndag 1 augusti 2010

Sju veckor kvar - vem blir valets vinnare?


Den 19 september - endast sju veckor från idag - är det val i Sverige. Val till landets samtliga kommunfullmäktige, landsting samt till riksdagen. Sällan har ett val varit mer avgörande än i år - både för Helsingborg och för Sveriges riksdag.

Även för egen del kommer det att bli ett spännande val. Moderaterna har fyra mandat idag. Så med en placering på nr.7 ska jag utmana rangordningen. Den 20 september vet vi hur det gick!

Här kan du läsa mer om att kryssa en kandidat.