lördag 8 januari 2011

Vem är bäst lämpande att ta hand om flyktingar?


Är det rimligt att EU:s medlemsländer ska bära det yttersta ansvaret för flyktingströmmar vid EU:s yttre gräns?

Människor som lyckades ta sig till Europa över Medelhavet har under 2010 minskat med nästan tre fjärdedelar. Samtidigt kom nästan fem gånger fler via grekisk-turkiska gränsen. En situation som blivit helt ohållbar för Grekland.

UN High Commissioner for Refugees,UNHCR varnar nu för att en skärpt gränskontroll kan hota asylrätten.

En lösning kunde vara att lyfta över ansvaret för flyktingmottagningen från unionen till UNHCR. Därmed skulle asylsökandes rättssäkerhet stärkas, var än flyktingströmmar uppstår inom unionen.

Inga kommentarer: